Giỏ hàng
0VNĐ
[gtranslate]
STT Miêu tả Mã số Hiệu Model/ Engine Điện áp /Ampe
1 Máy phát Z-5-81200-328-1 ISUZU C240PKJ 12V, 40 A
2 Máy phát Z-8-94338-096-0 ISUZU 4JG2 PJ 12V, 35 A
3 Máy phát Z-1-81200-365-0 ISUZU 6BG1 24 V 25 A
4 Máy phát Z-1-81200-236-0 ISUZU 6BB1 , 6BD1, 6BG1 24 V, 50 A
5 Máy phát Z-1-81200-365-1 ISUZU 6BG1
6 Máy phát Z-8-94423-756-0 ISUZU 4JG2 PJ
7 Máy phát Z-8-97225-117-0 ISUZU /FD10-18T19/4LB1
8 Máy phát AG-32A68-06800 MITSUBISHI FD70 (F20B) / S6S, S6E S6S, S6E 24V
9 Máy phát 32A68-00200 TCM/ MITSUBISHI FD40T9 / FD70(F20B)  /S6S, / S6E 24V
10 Máy phát  Puly một rảnh A-23100-7T403 TCM/ NISAN TD27 12V, 60A
11 Máy phát   puly 2 rảnh  rảnh A-23100-7T403 TCM/ NISAN TD27 12V, 60A
12 Máy phát N-23100-FF110 TCM/ NISSAN H15, H20, H25 12V, 60A
Xem thêm
STT Miêu tả Mã số Hiệu Model/ Engine Điện áp /Ampe 1 Máy phát Z-5-81200-328-1 ISUZU C240PKJ 12V, 40 A 2 Máy phát Z-8-94338-096-0 ISUZU 4JG2 PJ 12V, 35 A 3 Máy phát Z-1-81200-365-0 ISUZU 6BG1 24 V 25 A 4 Máy phát Z-1-81200-236-0 ISUZU 6BB1 , 6BD1, 6BG1 24 V, 50 A 5 Máy phát Z-1-81200-365-1 ISUZU 6BG1 6 Máy phát Z-8-94423-756-0 ISUZU 4JG2 PJ 7 Máy phát Z-8-97225-117-0 ISUZU /FD10-18T19/4LB1 8 Máy phát AG-32A68-06800 MITSUBISHI FD70 (F20B) / S6S, S6E S6S, S6E 24V 9 Máy phát 32A68-00200 TCM/ MITSUBISHI FD40T9 / FD70(F20B)  /S6S, / S6E 24V 10 Máy phát  Puly một rảnh A-23100-7T403 TCM/ NISAN TD27 12V, 60A 11 Máy phát   puly 2 rảnh  rảnh A-23100-7T403 TCM/ NISAN TD27 12V, 60A 12 Máy phát N-23100-FF110 TCM/ NISSAN H15, H20, H25 12V, 60A
091 854 0602
error: Content is protected !!