Giỏ hàng
0VNĐ
[gtranslate]

BẠC SÉC MĂNG PISTON – VÒNG GĂNG PÍT TÔNG XE NÂNG

Bạc séc măng Piston với hình dạng tròn có các rãnh để gắn vào đầu Piston. Vòng găng pít tông thường được lắp đặt trong xe nâng sử dụng động cơ đốt trong.

Cấu tạo và công dụng của vòng găng pít tông xe nâng.

Như hình trên có thể thấy bạc séc măng Piston (vòng găng pít tông) có hình tròn không khít sử dụng để lắp vào các rãnh của Piston trong động cơ đốt trong.

Vì khi động cơ hoạt động sẽ sinh ra 1 lượng nhiệt và áp suất lớn nên vòng găng pít tông xe nâng có hình tròn không khít để giãn nở. Bên cạnh đó, bạc séc măng Piston được cấu tạo bởi gang hoặc thép để chịu được nhiệt cao.

Bạc séc măng Piston có công dụng khi lắp vào Piston sẽ làm khít Piston với xi lanh giúp làm kiến buồng đốt từ đó giúp cho nhớt từ cạc tê không bị chảy vào buồng đốt và ngắn không cho khí đốt cũng như áp suất bị thoát ra ngoài.

Vòng găng pít tông xe nâng -Bạc séc măng piston
Vòng găng pít tông – Bạc séc mang piston

Dấu hiệu khi vòng găng pít tông xe nâng bị hư hỏng

Sau thời gian dài sử dụng, Vòng găng pít tông xe nâng sẽ bị mài mòn dần và dẫn đến bị hư hỏng. Nếu bị hư sẽ làm mất áp suất nén làm động cơ bị hao nhiên liệu. Không chỉ vậy còn khiến cho dầu nhớt lọt vào buồng đốt vừa làm hao nhớt vừa làm xe khi hoạt động bị sinh ra nhiều khói trắng làm hao hụt nhiên liệu.

Vì vậy tránh ô nhiễm môi trường, hao hụt nhiên liệu, dầu nhớt thì mỗi lần thực hiện kiểm tra bảo trì cho xe nâng khách hàng nên kiểm tra cả bạc séc măng Piston để sớm phát hiện tình trạng mài mòn và thay mới.

Bạc séc măng pít tông xe nâng

Các loại Vòng găng pít tông xe nâng phù hợp với tùng model xe tại An Phát

STT Tên phụ tùng Model Thông số kỹ thuật Mã số OEM
1 Bạc séc măng Piston Chaochai 6102 Đường kính 102 Độ dày 3/2.5/5 Bề rộng 4.4/4.4/4.8 ED04
2 Bạc séc măng Piston 4FE1, Cylinder bore 76.3 Đường kính 103 Độ dày 3/2.5/6 Bề rộng 4.4/4.4/4.9 Z-8-94169-748-0
3 Bạc séc măng Piston 4LB1/3LB1 Đường kính 104 Độ dày 3/2.5/7 Bề rộng 4.4/4.4/4.10 Z-8-97034-609-0
4 Bạc séc măng Piston C240PKG Đường kính 105 Độ dày 3/2.5/8 Bề rộng 4.4/4.4/4.11 Z-5-12121-007-0
5 Bạc séc măng Piston 2J(three rings)/2-5FD Đường kính 106 Độ dày 3/2.5/9 Bề rộng 4.4/4.4/4.12 13011-76011-71
6 Bạc séc măng Piston 2J(four rings)/2-5FD Đường kính 107 Độ dày 3/2.5/10 Bề rộng 4.4/4.4/4.13 13011-76009-71
7 Bạc séc măng Piston 4JG2 Đường kính 108 Độ dày 3/2.5/11 Bề rộng 4.4/4.4/4.14 Z-8-97080-215-0
8 Bạc séc măng Piston 4JG2 Đường kính 109 Độ dày 3/2.5/12 Bề rộng 4.4/4.4/4.15 Z-8-97080-215-0
9 Bạc séc măng Piston 1DZ/5-6FD Đường kính 110 Độ dày 3/2.5/13 Bề rộng 4.4/4.4/4.16 13011-78201-71
10 Bạc séc măng Piston 6BD1/6BB1, DB33 Đường kính 111 Độ dày 3/2.5/14 Bề rộng 4.4/4.4/4.17 Z-5-12121-004-2, Z-5-12121-005-0, 65.02503-8022
11 Bạc séc măng Piston 1DZ/7-8FD Đường kính 112 Độ dày 3/2.5/15 Bề rộng 4.4/4.4/4.18 13011-UC010, 13011-78202-71
12 Bạc séc măng Piston 6BG1,6BG1T,4BG1T Đường kính 113 Độ dày 3/2.5/16 Bề rộng 4.4/4.4/4.19 Z-1-12121-065-0, Z-1-12121-101-1
13 Bạc séc măng Piston 2Z/6FD Đường kính 114 Độ dày 3/2.5/17 Bề rộng 4.4/4.4/4.20 13011-78701-71, 13011-78700-71
14 Bạc séc măng Piston TD27-I, TD42-I Đường kính 115 Độ dày 3/2.5/18 Bề rộng 4.4/4.4/4.21 12033-43G11, 12033-43G10
15 Bạc séc măng Piston 2Z/7-8FD, 13Z,14Z/6-7FD Đường kính 116 Độ dày 3/2.5/19 Bề rộng 4.4/4.4/4.22 13011-78702-71, 13011-78760-71, 13011-78761-71
16 Bạc séc măng Piston TD27-Ⅱ, TD42-Ⅱ Đường kính 117 Độ dày 3/2.5/20 Bề rộng 4.4/4.4/4.23 12033-6T011, A-12033-06J10
17 Bạc séc măng Piston TD27-Ⅱ, TD42-Ⅱ Đường kính 118 Độ dày 3/2.5/21 Bề rộng 4.4/4.4/4.24 12033-6T011, A-12033-06J10
18 Bạc séc măng Piston 4D92E, 4TNE92 Đường kính 119 Độ dày 3/2.5/22 Bề rộng 4.4/4.4/4.25 YM129904-22050
19 Bạc séc măng Piston 4P, 3P/3-5FG Đường kính 120 Độ dày 3/2.5/23 Bề rộng 4.4/4.4/4.26 13011-78002-71
20 Bạc séc măng Piston H15 STD Đường kính 121 Độ dày 3/2.5/24 Bề rộng 4.4/4.4/4.27 N-12033-55K00
21 Bạc séc măng Piston H15 STD Đường kính 122 Độ dày 3/2.5/25 Bề rộng 4.4/4.4/4.28 N-12033-55K00
22 Bạc séc măng Piston 4Y/5-8FG Đường kính 123 Độ dày 3/2.5/26 Bề rộng 4.4/4.4/4.29 13011-76015-71, 13011-76016-71, 13011-78153-71, 13011-76028-71
23 Bạc séc măng Piston H20-1-2 STD Đường kính 124 Độ dày 3/2.5/27 Bề rộng 4.4/4.4/4.30 N-12033-50K00
24 Bạc séc măng Piston S4D95, 6D95 Đường kính 125 Độ dày 3/2.5/28 Bề rộng 4.4/4.4/4.31 6202-32-2200
25 Bạc séc măng Piston H20-1-2 STD Đường kính 126 Độ dày 3/2.5/29 Bề rộng 4.4/4.4/4.32 N-12033-50K00
26 Bạc séc măng Piston H25 STD Đường kính 127 Độ dày 3/2.5/30 Bề rộng 4.4/4.4/4.33 N-12033-60K00
27 Bạc séc măng Piston 4D95 Đường kính 128 Độ dày 3/2.5/31 Bề rộng 4.4/4.4/4.34 6202-32-2300
28 Bạc séc măng Piston 6D102E Đường kính 129 Độ dày 3/2.5/32 Bề rộng 4.4/4.4/4.35 6738-31-2031
29 Bạc séc măng Piston K15 STD Đường kính 130 Độ dày 3/2.5/33 Bề rộng 4.4/4.4/4.36 N-12033-FU310
30 Bạc séc măng Piston K21, K25 STD Đường kính 131 Độ dày 3/2.5/34 Bề rộng 4.4/4.4/4.37 N-12033-4E110, 12033-4E110, 120334E110, 0009841505, 91H20-00830, 91H2000830
31 Bạc séc măng Piston C240PKJ Đường kính 132 Độ dày 3/2.5/35 Bề rộng 4.4/4.4/4.38 Z-8-94471-442-0, 20801-0H051
32 Bạc séc măng Piston K15/+0.5 Đường kính 133 Độ dày 3/2.5/36 Bề rộng 4.4/4.4/4.39 12035-FU312
33 Bạc séc măng Piston 2H old type Đường kính 134 Độ dày 3/2.5/37 Bề rộng 4.4/4.4/4.40 13011-76014-71
34 Bạc séc măng Piston V2403-M-DI-E2B/Heli H2000 Series CPC(D)20-30/Ku1 Đường kính 135 Độ dày 3/2.5/38 Bề rộng 4.4/4.4/4.41 1G790-2105-3
35 Bạc séc măng Piston S4Q2 Đường kính 136 Độ dày 3/2.5/39 Bề rộng 4.4/4.4/4.42 ED04
36 Bạc séc măng Piston Xinchai NB485BPG, 4N23G31 Đường kính 137 Độ dày 3/2.5/40 Bề rộng 4.4/4.4/4.43 NA385B-04003+ NA385B-04002+ NA385B-04100, 60092310300+ 80013010316+ 80013010315
37 Bạc séc măng Piston 4D98E, 4TNV98, 4TNE98 Đường kính 138 Độ dày 3/2.5/41 Bề rộng 4.4/4.4/4.44 YM129903-22050\ YM129907-22050
38 Bạc séc măng Piston 4D98E, 4TNV98, 4TNE98 Đường kính 139 Độ dày 3/2.5/42 Bề rộng 4.4/4.4/4.45 YM129903-22050\ YM129907-22050
39 Bạc séc măng Piston 4D98E, 4TNV98, 4TNE98 Đường kính 140 Độ dày 3/2.5/43 Bề rộng 4.4/4.4/4.46 YM129903-22050\ YM129907-22050
40 Bạc séc măng Piston LR4105 ED04
41 Bạc séc măng Piston Dongfanghong LR4108 Đường kính 108 Độ dày 2.9 Bề rộng 4.5/4.5/4.5 ED04
42 Bạc séc măng Piston H25 +0.5 ED04
43 Bạc séc măng Piston S4E2, S6E2 Đường kính 98 Độ dày 3 Bề rộng 4/4.2/3.5 34417-09012
44 Bạc séc măng Piston 4G63 +0.50 ED04
45 Bạc séc măng Piston HJ493 1004014BB+1004015BB+ 1004050BB
46 Bạc séc măng Piston V2203 vortex 87(Piston OD )*2(Single Oblique)*2*5 ED04
47 Bạc séc măng Piston S4S-1, S4S-DT, S4E, S6S-1, S6S-DT, S6E Đường kính 94 Độ dày 2.5 Bề rộng 3.8/3.8/4.35 34417-02012
48 Bạc séc măng Piston S4S-1, S4S-DT, S4E, S6S-1, S6S-DT, S6E Đường kính 94 Độ dày 2.5 Bề rộng 3.8/3.8/4.35 34417-02012
49 Bạc séc măng Piston 4G64 (+0.5) ED04

Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Kỹ Thuật An Phát chuyên cung cấp phụ tùng xe nâng nhập khẩu từ Bỉ Châu Âu, Dịch vụ sửa chữa xe nâng tại TPHCM giá tốt nhất với đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ thuật bài bảng, với kinh nghiệm trên 10  năm trong nghề đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

Hãy gọi ngay Hotline: 0918540602 để được kỹ thuật tư vấn kỹ giúp chọn đúng sản phẩm cho xe của mình vận hành bền bỉ hơn.

Xem thêm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

091 854 0602
error: Content is protected !!