Giỏ hàng
0VNĐ
[gtranslate]
banner phụ tùng xe nâng cảng 07/09/2021

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan. Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho...

091 854 0602
error: Content is protected !!