Giỏ hàng
0VNĐ
[gtranslate]
xưởng phụ tùng xe nâng

Đối với cá nhân, tổ chức:

 • Trước khi khai hải quan, chủ hàng có đơn đề nghị xem hàng hoá trước khi làm thủ tục hải quan gửi người đang giữ hàng hóa, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan để giám sát theo quy định.

Đối với cơ quan nhà nước:

 • Người đang giữ hàng hóa xem xét chấp thuận đơn đề nghị của chủ hàng;
 • Cơ quan hải quan giám sát quá trình xem hàng;
 • Khi xem trước hàng hóa, người giữ hàng hóa phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hóa, chủ hàng và công chức hải quan giám sát;
 • Hải quan niêm phong hàng hóa sau khi chủ hàng xem hàng hóa.

9 2

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Đơn đề nghị xem hàng;
 • Văn bản thông báo.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

– Thời hạn giải quyết:

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Người giữ hàng.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản chứng nhận

– Lệ phí (nếu có):

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;
 • Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
 • Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bình luận

091 854 0602
error: Content is protected !!